Sākums » Bērnu nodarbības » Grupu nodarbības

Grupu nodarbības

Nodarbības bērniem notiek īpaši iekārtotā montessori vidē, ar plašu montessori materiālu klāstu. Ikvienam bērnam tiek piemeklēta viņa vecumam atbilstoša un attīstoša nodarbe. Montessori nodarbības veidotas tā , lai bērns iemācītos aprūpēt sevi, attīstītu zinātkāri par pasauli, trenētu lielo un sīko motoriku, kā arī mācītos sadarbību ar citiem.

Cena 20 Eur

Abonements 4 nodarbībām 72 EUR.

 

 

 

 

Nodarbības mazuļiem - Montesori bērnu rīts 1-2 gadus veciem bērniem

Pirmdienās 9:30

Nodarbības paredzētas mazuļiem kopā ar kādu no vecākiem. Nodarbībās mazuļi darbojas ar Montessori materiāliem, kas attīsta mazo un lielo motoriku un veicina izziņas un domāšanas procesu.
Nodarbībās tiks pārrunāts
- kas ir sakārtota vide mazuļa acīm;
- kā pašiem izveidot savus Montessori materiālus, kā arī īstenosim daudzas citas lietas, kas interesē bērnus un mūs - vecākus.

Pieteikties

Nodarbības mazuļiem 2 - 3 gadus veciem bērniem

Pašreiz komplektējās.

Nodarbības paredzētas bērniem bez vecākiem.
Nodarbībās bērni darbojas ar Montessori materiāliem, kas attīsta mazo un lielo motoriku un veicina izziņas un domāšanas procesu.

Pieteikties

Nodarbības Montesori mācību grupa 4-5 gadus veciem bērniem

Pirmdienās 17:00 un ceturtdienās 17:00

Grupas nodarbības notiek nelielā bērnu sastāvā, mierīgā un pozitīvā mācību vidē. Tiek ievērotas katra bērna individuālās spējas. Savukārt grupu darbs māca bērniem uzņemties atbildību un attīsta pašdisciplīnu. Bērni grupas nodarbībā apgūst valodas, matemātikas, sajūtu un dabas zinību materiālus.

Pieteikties

Nodarbības Montesori mācību grupa 5-6 gadus veciem bērniem

Otrdienās 17:00 un ceturtdienās 17:00

Grupas nodarbībā bērni darbojas ar Montessori matemātikas, dabas zinību un valodas materiāliem. Bērni sāk gatavoties skolas uzsākšanai, apgūstot rēķināšanas un lasīšanas prasmes. Tiek ievērota katra bērna individuālā izaugsme, intereses un spējas.

Pieteikties

Nodarbības -Montesori mācību grupa skolniekiem 7-10 gadus veciem

Ceturtdienās 16:00

Grupas nodarbībā bērni darbojas ar Montessori matemātikas, dabas zinību un valodas materiāliem. Bērni padziļina, jau skolā apgūtās
zināšanas. Uz skolā apgūtajām zināšanām paskatās no citas puses. Ja ir nepaiegatavoti skolas uzsākšanai, apgūstot rēķināšanas un lasīšanas prasmes. Tiek ievērota katra bērna individuālā izaugsme, intereses un spējas.

Pieteikties

Mājmācības grupa

Piektdienās 9:00-12:00

Bērniem, kuri izvēlējušies mājmācību, lai būtu iespēja skolā apskatītās vielas apgūt un dziļāk izprast ar Montesori pedagoga palīdzību. Iespēja satikt savus vienaudžus, darboties grupā un mācīties sadarboties.

Pieteikties