Par mums

Mūsu kopīgais ceļš sapņu piepildīšanā sākās 2018. gadā uzsākot darbu pie Montessori kabineta izveides.

Mūsu kopīgais ceļš sapņu piepildīšanā sākās 2018. gadā, uzsākot darbu pie Montessori kabineta izveides.
No idejas dzimšanas līdz šodienai esam izauguši par Liepājas lielāko Montessori kabinetu ar daudzveidīgāko Montessori pakalpojumu klāstu.

Neapstājamies pie sasniegtā, bet, izvērtējot mūsu klientu ierosinājumus un vēlmes, turpinām īstenot aizvien jaunus Montessori projektus.

Kā pašas par sevi mēdzam jokot – esam praktiķi, tādēļ ar dzirksti acīs esam gatavas nodot esošās praktiskās zināšanas vecākiem, pedagogiem, auklēm un itin visiem, kas ikdienā ir kopā ar bērniem. 2016.gadā esam apguvušas PRAKTISKO MONTESSORI PEDAGOĢIJU,  un Kates Pelēces, “Montessori Bērnu māja” iedvesmotas vēlamies ar šīm zinībām un uzkrāto pieredzi dalīties.

2019.gadā uzsākām Izglītības Kvalitātes valsts dienesta programmas licencēšanas ceļu ar jaunu projektu – pedagogu profesionālās pilnveides kursi pieaugušajiem “Montessori pedagoģijas principi praksē”. Klātienes kursi guva ļoti lielu atsaucību, par ko esam gandarītas, ka varam šādu programmu īstenot tieši Liepājā, tādējādi nodrošinot Montessori izglītību pedagogiem, vecākiem un auklēm. Prieks, ka vēl aizvien tiekamies ar mūsu mīļajiem kursantiem,  lai abpusēji bagātinātos pieredzē, bet mazliet savādākā kursu formātā – attālināti. Kursiem var pieteikties mūsu mājaslapā, vai zvanot mums.

2020.gada vasarā  tika izstrādāta, IKVD licencēta  jauna programma pieaugušajiem “Montessori aktivitātes dabā”. Kursu norise paredzēta dabā, iepazīstot to, mācoties gan teorētiski, gan praktiski sagatavot mācību stundas dabā!

2020.gada septembrī mūsu komandai pievienojās skolotāja Diāna Grundmane! 2023. gada pašā sākumā mūsu komandai pievienoja skolotāja Aivita Dreiblate.

Montessori mūzikas nodarbības vada pasniedzēja Ieva Ukavica, ar īpaši izstrādātu, licencētu  mūzikas programmu.  Mūzikas nodarbībās tiek izmantoti Montessori pedagoģijas principi un tēmas papildinoši Montessori materiāli, tādējādi kopā muzicēšanu būs kā jauns piedzīvojums.

2021.gadā ieguvām nometņu vadītāju kvalifikāciju un realizējām Sabiedrības integrācijas Fonda projektu “Saimes spēks” par Montessori nometni Liepājas mazturīgo ģimeņu bērniem, kā arī projektu – Kursi vecākiem, kuri audzina bērnu ar īpašām vajadzībām.

2022.gadā sākām piedāvāt jaunu pakalpojumu Bērnu uzraudzības grupiņu. Vasarā realizējām SIF projektu “Saimes spēks 2”. Rudenī sākām piedāvāt mācību grupu bērniem, kas apgūst zināšanas mājās.

Vasaras mēnešos aicinām bērnus uz  vasaras nometnēm!

Esam atvērti dažādiem jauniem projektiem, ar prieku 2021.gada vasarā uzņēmām Liepājas Universitātes Erasmus+ projekta “Montessori in the VET” dalībniekus no Portugāles, Spānijas un Itālijas. Projekta mērķis bija izzināt Montesori pedagoģijas teoriju un praksi, kā arī tās principu īstenošanas iespējas.

Ar visām mūsu lieliskajām aktivitātēm, kas dos Jums iedvesmu darboties, uzturot radošu garu,  varat iepazīties arī mūsu  facebook lapā – Montessori Liepāja.

Ieva Ukavica un Līga Saule

 

Montessori Liepāja komanda

Ieva Ukavica -dibinātāja

Man patīk būt tur, kur jūtos labi! Un arī mūsu apmeklētājiem vēlos dot pašu labāko, tā, lai beidzot vienu nodarbību viņi jau vēlētos atkal atgriezties pie mums! Pasniedzu Montessori mūzikas nodarbības bērniem no 4 mēnešu vecuma. Vadu tematiskās nodarbības un pieaugušo tālākizglītības kursus.

Līga Saule - dibinātāja

Montessori iedvesmota ikdiena, darbā ar bērniem un viņu vecākiem, man nes lielu gandarījumu un enerģiju, ka vēlos to nest aizvien tālāk un plašāk, lai visi to iepazīst! Šeit es vadu Montessori nodarbības gan individuāli, gan grupās jau no 1 gada vecuma. Vadu tematiskās nodarbības kā arī pedagogu un vecāku kursus.

Diāna Grundmane - skolotāja

Es esmu tur, kur sirds mani aicina. Montessorī pasaulē dzīvoju ar sirdi un dvēseli. Šajā brīnumainā pasaules ceļojumā vēlos aicināt līdzi vienreizējas un neatkārtojamas "dvēselītes", ko sauc par bērnu un dot spārnus, lai lidojums izdotos piepildīts un neaizmirstams. Vadu individuālās un grupu Montessori nodarbības no 3 līdz 7 gadu vecumam un palīdzu bērniem sagatavoties skolas gaitām.