Par mums

Mūsu kopīgais ceļš sapņu piepildīšanā sākās 2018. gadā uzsākot darbu pie Montessori kabineta izveides.

Mūsu kopīgais ceļš sapņu piepildīšanā sākās 2018. gadā, uzsākot darbu pie Montessori kabineta izveides.
No idejas dzimšanas līdz šodienai esam izauguši par Liepājas lielāko Montessori kabinetu ar daudzveidīgāko Montessori pakalpojumu klāstu.

Neapstājamies pie sasniegtā, bet, izvērtējot mūsu klientu ierosinājumus un vēlmes, turpinām īstenot aizvien jaunus Montessori projektus.

Kā pašas par sevi mēdzam jokot – esam praktiķi, tādēļ ar dzirksti acīs esam gatavas nodot esošās praktiskās zināšanas vecākiem, pedagogiem, auklēm un itin visiem, kas ikdienā ir kopā ar bērniem.

2019.gadā uzsākām projektu – profesionālās pilnveides kursi pieaugušajiem “Montessori pedagoģijas principi praksē”, kuri turpinās arī šobrīd. Kursi guva ļoti lielu atsaucību, par ko esam gandarītas, ka varam šādu programmu īstenot tieši Liepājā, tādējādi nodrošinot Montessori izglītību pedagogiem, vecākiem un auklēm. Kursiem var pieteikties mūsu mājaslapā, vai zvanot mums.

2020.gada vasarā izveidojām jaunu programma pieaugušajiem “Montessori aktivitātes dabā”. Kursu norise paredzēta dabā, iepazīstot to, mācoties gan teorētiski, gan praktiski sagatavot mācību stundas dabā!

2020.gada septembrī mūsu komandai pievienojušās divas skolotājas – Inese un Diāna, un 2021. gadā – Liena.

Montessori mūzikas nodarbības, kuras vada pasniedzēja Ieva Ukavica. Mūzikas nodarbībās tiks izmantoti montessori pedagoģijas principi un tēmas papildinoši montessori materiāli, tādējādi kopā muzicēšanu būs kā jauns piedzīvojums.

Vasaras mēnešos aicinām bērnus uz jēgpilnām un izzinošām aktivitātēm, organizējot tematiskās aktivitāšu nedēļās.

Ar visām mūsu lieliskajām aktivitātēm, kas dos Jums iedvesmu darboties, uzturot radošu garu,  varat iepazīties arī mūsu  facebook lapā – montessoriliepāja.

 

Montessori Liepāja komanda

Ieva Ukavica -dibinātāja

Man patīk būt tur, kur jūtos labi! Un arī mūsu apmeklētājiem vēlos dot pašu labāko tā, lai beidzot vienu nodarbību viņi jau vēlētos atkal atgriezties pie mums! Pasniedzu Montessori mūzikas nodarbības bērniem no 4 mēnešu vecumam. Vadu tematiskās nodarbības un pieaugušo tālākizglītības kursus.

Diāna Grundmane - skolotāja

Es esmu tur, kur sirds mani aicina. Montessorī pasaulē dzīvoju ar sirdi un dvēseli. Šajā brīnumainā pasaules ceļojumā vēlos aicināt līdzi vienreizējas un neatkārtojamas "dvēselītes", ko sauc par bērnu un dot spārnus, lai lidojums izdotos piepildīts un neaizmirstams. Vadu individuālās un grupu montessori nodarbības no 3 līdz 7 gadu vecam un palīdzu bērniem sagatavoties skolas gaitām.

Liena Goda - skolotāja

Šajā Montessori Liepāja attīstošajā un cieņpilnajā vidē esmu palīgs Jūsu brašajam vai vēl mazliet nedrošajam pētniekam, pasauli atklājot. Esmu pirmsskolas pedagogs jau trešo gadu desmitu un ar pārliecību saku, Montessori pedagoģija ir labākais ikvienam bērnam. Otra mana kaislība ir logopēdija, to šobrīd studēju Liepājas Universitātē.