Montessori bērnu māja

Bērnu uzraudzības grupiņa

* "Montessori Liepāja" 2022.gada janvārī atver bērnu uzraudzības grupiņu.
* Aicināti bērni no 2-5 gadu vecumam! Diena norit mierīgā un nesteidzīgā gaisotnē, iepazīstot montessori aktivitātes pavisam nelielā grupiņā, ar individuālu pieeju katra bērna izaugsmei un spējām;
* Bērnu uzraudzības grupiņas darba laiks no plkst. 9:00 - 13:00;
* Reizi nedēļā paredzētas montessori mūzikas nodarbības;
* Dienas apmeklējuma cena 20,00 EUR.Par pieteikšanos zvanīt, vai rakstīt +371 28 259 552