Montessori kursi pieaugušajiem

Montessori Liepāja sadarbībā ar “PURE Academy” LIEPĀJĀ, piedāvā kursus MONTESSORI PEDAGOĢIJAS PRINCIPI PRAKSĒ. Bērniem pirmsskolas vecumā. (Apgūtā informācija noderēs arī darbam ar sākumskolas vecuma bērniem.)

A līmeņa pedagogu profesionālās pilnveides programma (36 stundas), praktizējošiem pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, vecākiem, auklītēm un citiem interesentiem.

Pieteikties

Lekcijas un materiāli

Apmācībās ietvertas lekcijas, izdales materiāli un materiālu demonstrējumi par Montessori pedagoģijas 5 mācību materiāla grupām – praktiskā dzīve, sajūtu, valodas, matemātikas un dabas zinātņu.

Programma

Programma izstrādāta tā, lai būtu kā palīgs pedagogiem, pielāgojot savu darba vidi kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanai izglītības iestādē. Rādām praktiskus piemērus darba vides iekārtošanā, gan nodarbību materiālu veidošanā. Ir iespēja uzzināt par bērna attīstībai atbilstošas mājas vides iekārtošanu, mantu izvēli un darbošanos ikdienā.

Kvalifikācijas dokuments

Dalībniekam ir iespēja pieteikties uz pilnu mācību kursu, nobeigumā saņemot apliecību par A līmeņa pedagogu profesionālās pilnveides programmas apguvi (36 stundas). Lai saņemtu apliecību, kursantam jāizveido savs Montessori materiālu aprakstu krājums. Iespēja apmeklēt tikai sev interesējošu vienas dienas nodarbību, saņemot apliecību.

Apmācību ilgums, izglītības ieguves forma, cena, pasniedzēji.

5-6 mēneši klātiene vai 3 mēneši attālināti. Apmācības notiek vienu reizi mēnesī, sestdienās no 9.00-16.00. (Stājoties spēkā valstī noteiktajiem ierobežojumiem, mācības tiek turpinātas attālināti Zoom.) Attālinātās mācības notiek divas reizes mēnesī sestdienās no 9.00 - 15.00. Kursus pasniedz Ieva Ukavica un Līga Saule. Samaksa: *Klātienes viss kurss 300 EUR (iespējama samaksa pa daļām.) Par atsevišķu viena kursa dienu (izvēloties atsevišķu tēmu) 55 EUR. *Attālinātie kursi 240 EUR (iespējama samaksa pa daļām.) Par atsevišķu viena kursa dienu (izvēloties atsevišķu tēmu) 45 EUR.