Montessori kursi pieaugušajiem

Montessori Liepāja sadarbībā ar “PURE Academy” LIEPĀJĀ un "Montessori māja" Rīgā, piedāvā kursus MONTESSORI PEDAGOĢIJAS PRINCIPI PRAKSĒ. Bērniem pirmsskolas vecumā. (Apgūtā informācija noderēs arī darbam ar sākumskolas vecuma bērniem.)

A līmeņa pedagogu profesionālās pilnveides programma (64 akadēmiskās stundas. Viena akadēmiskā stunda = 45 min), praktizējošiem pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, vecākiem, auklītēm un citiem interesentiem.

Tiešsaistes kursi vai  klātienes kursi

Liepājā – “Montessori Liepāja” Lauku ielā 59, Liepājā.

Rīgā – “Montessori mājā” Kalnciema ielā 9a, Rīgā.

 

1.nodarbība      Ievads Montesori pedagoģijā. Vēsture, filozofija, pamatprincipi. 

Rīgā   24.02.2024.     Liepājā   02.03.2024.

2.nodarbība     Praktiskās dzīves materiāli. Praktiskā darbošanās ar materiāliem.

Rīgā   16.03.2024.     Liepājā   06.04.2024.

3.nodarbība     Sajūtu materiāli. Praktiskā darbošanās ar materiāliem. 

Rīgā   27.04.2024.     Liepājā   11.05.2024.

4.nodarbība     Valodas materiāli. Praktiskā darbošanās ar materiāliem.

Rīgā   25.05.2024.     Liepājā   01.06.2024.

5.nodarbība     Matemātikas materiāli 1.daļa. Praktiskā darbošanās ar materiāliem.

Rīgā   14.09.2024.     Liepājā   21.09.2024.

6.nodarbība     Matemātikas materiāli 2.daļa. Praktiskā darbošanās ar materiāliem.

Rīgā   12.10.2024.     Liepājā   19.10.2024.

7.nodarbība    Dabas zinības un kultūras materiāli. Praktiskā darbošanās ar materiāliem. Noslēgums.

Rīgā   09.11.2024.     Liepājā   16.11.2024.

 

Atsauksmes par kursiem atradīsi šeit: https://www.montessoriliepaja.lv/photo/atsauksmes/

Ar lektoru kompetenci var iepazīties šeit: https://www.montessoriliepaja.lv/photo/kompetences/

Pieteikties

Lekcijas un materiāli

Apmācībās ietvertas lekcijas, izdales materiāli un materiālu demonstrējumi par Montesori pedagoģijas 5 mācību materiāla grupām – praktiskā dzīve, sajūtu, valodas, matemātikas un dabas zinātņu. Pieejami demonstrējumu ieraksti.

Programma

Programma izstrādāta tā, lai būtu kā palīgs pedagogiem, pielāgojot savu darba vidi kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanai izglītības iestādē. Rādām praktiskus piemērus darba vides iekārtošanā, gan nodarbību materiālu veidošanā. Ir iespēja uzzināt par bērna attīstībai atbilstošas mājas vides iekārtošanu, mantu izvēli un darbošanos ikdienā.

Kvalifikācijas dokuments

Dalībniekam ir iespēja pieteikties uz pilnu mācību kursu, nobeigumā saņemot apliecību par A līmeņa pedagogu profesionālās pilnveides programmas apguvi (64 stundas). Lai saņemtu apliecību, kursantam jāizveido demonstrēto Montesori materiālu aprakstu krājums. Iespēja apmeklēt tikai sev interesējošu vienas dienas nodarbību.

Apmācību ilgums, izglītības ieguves forma, cena, pasniedzēji.

7 mēneši klātiene. Klātienes mācības notiek vienu reizi mēnesī, sestdienās no 9:00-18:00. Kursus pasniedz Ieva Ukavica un Līga Saule. Samaksa: Klātienes viss kurss 420 EUR (iespējama samaksa pa daļām). Par atsevišķu viena kursa dienu (izvēloties atsevišķu tēmu) 65 EUR.