Montessori kursi pieaugušajiem

Montessori bērnu māja

Bērnu nodarbības

Montessori Liepāja

“Radoši un aktīvi speciālisti parūpesies par Jums un Jūsu bērna individuālo izaugsmi, radot vēlmi izzināt pasauli ar prieku!”

Tuvākie pasākumi

Atvērt visus pasākumus