Privātuma politika

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 2016/679, Ieva Ukavica (E-pasts: info@montessoriliepaja.lv Tel.: +371 29 339 839) saņem, 2 gadus uzglabā un apstrādā manis nodotos personas datus (E-pasts, vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru), ar mērķi nodrošināt saziņu, sniegt pilnvērtīgāku saturu un atbilstošākas reklāmas. Piekrītot datu apstrādei, tieku informēts, ka mani personas dati netiks nosūtīti citiem ES uzņēmumiem, vai uz trešo valsti, vai starptautisku organizāciju. Apzinos savas tiesības saistībā ar manu personas datu dzēšanu, labošanu, apstrādes ierobežošanu, u.c. (vairāk info: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG)

Informācija par Montessori Liepāja rīkoto pasākumu fotografēšanu un/vai filmēšanu, fotogrāfiju un video
uzglabāšanu un publicēšanu.
2018. gada 25. maijā Latvijā spēkā stājās Vispārējā datu aizsardzības regula (turpmāk – Regula). Ievērojot
Regulas nosacījumus, informējam, ka Montessori Liepāja rīkotie pasākumi var tikt fotografēti un/vai filmēti
publicitātes, sabiedrības informēšanas, vēsturiskām vajadzībām un līgumu nosacījumu izpildei.
Piedaloties un apmeklējot Montessori Liepāja rīkotos publiskos pasākumus, Jūs piekrītat foto un/vai video
uzņemšanai pasākumu laikā un to izvietošanai Montessori Liepāja interneta vietnē un sociālo tīklu lapās.
Informējam, ka Jums ir tiesības iebilst pret sevis fotografēšanu vai filmēšanu, paziņojot par to
fotogrāfam vai operatoram, vai Montessori Liepāja darbiniekiem pasākuma laikā. Tāpat pēc fotogrāfiju vai
video publicēšanas Jūs varat sazināties ar Montessori Liepāja, rakstot uz e-pastu info@montessoriliepaja.lv, ja vēlaties konkrētu
fotogrāfiju vai video dzēst vai anonimizēt.
Montessori Liepāja personas datus uzglabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams to nolūku un mērķu sasniegšanai,
kuriem personas dati tika iegūti vai tik ilgi, cik ir noteikts normatīvajos aktos. Ja personas dati vairs nebūs
nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķim, tie tiks dzēsti. Ja personas datu apstrāde notiek
uz personas piekrišanas pamata, personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt šādu piekrišanu.
Ar Montessori Liepāja Datu aizsardzības speciālistu var sazināties rakstot uz e-pastu info@montessoriliepaja.lv. Sūdzību par
personas datu apstrādi Montessori Liepāja ir tiesības iesniegt Datu valsts inspekcijai.